Crowdfunding. Een volwaardig alternatief voor bancaire financiering.

(Blog 3 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een goede, moderne en onafhankelijke manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren. Een crowdfunding platform vormt de koppeling tussen de onderneming en het publiek. In de delen 1 en 2 van deze artikelenreeks zijn zaken besproken als de rol van het platform, de werkwijze van crowdfunding en waar je op moet letten om het voor jou beste platform te kiezen. In deze blog ga ik in op de voor- en nadelen van crowdfunding.

VOORDELEN van crowdfunding
Crowdfunding is meer dan financiering alleen, het is marketing en financiering samen. De onderneming krijgt een platform om zich te presenteren, wat veel exposure geeft. De funders zijn geen narrige financiers, maar zij zijn ware ambassadeurs van het bedrijf. De marketingpower van crowdfunding is groot. Ondernemingen en hun producten krijgen veel positieve publiciteit. Dat krijg je er zo bij!

Naast het marketingaspect heeft crowdfunding meer voordelen. Om er enkele te noemen:

  • Snelheid – Een crowdfundingplatform beoordeelt, net als banken dat doen, een kredietaanvraag. Banken hebben hier enkele weken tot meerdere maanden voor nodig. Bij een crowdfundingplatform is de doorlooptijd kort, sommige garanderen zelfs binnen 48 uur een beoordeling. De meeste komen binnen één week met het oordeel. Is dit positief, dan moet je als ondernemer nog wel de presentatie op het platform voorbereiden, maar dat heb je in eigen hand. Vervolgens is de snelheid waarmee de investeerders deelnemen in jouw project een factor die buiten jouw directe invloedssfeer ligt. In de praktijk is deze fundingtijd bij projecten meestal kort, variërend van circa één uur tot enkele dagen. Sommige projecten verlopen trager, dan duurt de funding enkele weken. Is een project na een maand nog niet volgelopen, dan is er blijkbaar weinig interesse bij het publiek. Sommige platforms hanteren een langere publicatietermijn, tot drie maanden toe. Ik geloof daar niet in. Goede projecten hebben maar enkele dagen nodig.
  • ZekerhedenZakelijke kredietverlening via crowdfunding is niet primair gebaseerd op zekerheden. De beoordeling vindt plaats op basis van de kwaliteit van de onderneming. Er worden wel zekerheden gevraagd, maar deze vormen niet het breekpunt in de financieringsbeoordeling. Bij veel zakelijke financieringen via crowdfunding geeft de ondernemer een privéborgstelling af. Daarmee verbindt hij zich privé aan de financiering. Verpanding van activa en andere zekerheden zijn ook mogelijk, maar niet altijd noodzakelijk. Ondernemingen met een tekort aan zakelijke zekerheden kunnen bij banken moeilijker krediet krijgen. Bij crowdfunding hoeft dit tekort de financiering niet in de weg te staan.
  • Leencapaciteit Crowdfunding kan de leencapaciteit van een bedrijf bij de bank vergroten. Stel dat een bedrijf € 500.000 financiering nodig heeft en de bank wijst de aanvraag af. Als dit bedrijf bijvoorbeeld € 300.000 via crowdfunding ophaalt, is de bank vervolgens wél bereid het resterende deel (soms zelfs meer!) te financieren. Aangezien dit stapelen van financieringen tot een lager bedrag per verstrekker leidt, hebben financiers vaak een grotere bereidheid om de financiering te verstrekken. In deze situaties geldt: de financiering van 100% door één financier is niet haalbaar, maar 50% door de ene en 60% (samen méér dan de vereiste 100%!) door een andere financier is wel mogelijk. Crowdfunding werkt vooral in deze situatie als smeerolie in de financieringsmix.
  • Start-upsDe financiering van start-ups is voor banken lastig. Start-ups moeten daarom andere financieringskanalen aanboren. Dat kan zijn via eigen inbreng, via familie en vrienden, via een informal investor, via Qredits, maar ook via crowdfunding. Voor start-ups is de combinatie van inbreng van eigen geld en eenfinanciering met crowdfunding heel aantrekkelijk: het eigen vermogen vormt het vangnet voor het risico, de crowdfunding levert extra financiering plus publiciteit.
  • InnovatieOndernemers hebben vaak meer ideeën dan geld. Als een ondernemer een innovatie heeft, is bancaire financiering moeilijk. De nog niet bewezen concepten bevatten voor banken een te groot risico. Als je als ondernemer de crowd kunt overtuigen, kun je de financiering realiseren en het plan uitvoeren. Er zijn aansprekende voorbeelden; in Nederland veroverde onder meer de powerlamp van WakaWaka dankzij een succesvolle crowdfunding in korte termijn de wereld.

Crowdfunding vormt dankzij de genoemde voordelen een welkome aanvulling op het bestaande financieringspalet. In Nederland is het volume van financiering via crowdfunding sinds 2012 toegenomen van € 14 miljoen tot, naar verwachting circa € 250 miljoen in 2018.

NADELEN van crowdfunding
Crowdfunding is een moderne financieringsvorm voor het mkb, die in veel situaties toepasbaar is. Maar het is niet voor iedereen geschikt, het kent ook nadelen:

  • Keerzijde presentatieDe keerzijde van de presentatie op een platform is dat je als ondernemer veel gegevens prijsgeeft aan het grote publiek; je laat in de keuken van je bedrijf kijken. Dit is een typisch facet van de moderne deel- en informatie-economie. (Overigens wordt gevoelige informatie afgeschermd en niet gepubliceerd op het platform.) Er zijn ondernemers die dit onprettig vinden. Niet doen dan, er zijn voldoende andere financieringskanalen.
  • Beperkt productaanbodHet productaanbod via crowdfunding is nog beperkt. De financiering wordt verstrekt in de vorm van een lening met een looptijd van drie tot vijf jaar (incidenteel tot zeven of tien jaar, maar dat zijn uitzonderingen). Hoewel crowdfunding vaak verstrekt wordt als werkkapitaal, is het naar mijn mening daar niet echt geschikt voor. De lening moet worden afgelost aan de crowd, terwijl een groeiende onderneming behoefte heeft aan groeiend werkkapitaal! Ook voor de financiering van onroerend goed is crowdfunding, door de beperkte looptijd, nog niet de beste financieringsmethode.
  • Stabiliteit crowdfundingplatformsHet fenomeen crowdfunding is nog volop in ontwikkeling. De vraag is: hoe stabiel zijn de crowdfundingplatforms? Voor de meer dan 150 platforms die er thans zijn is er op den duur geen bestaansrecht. Er zal in de loop der jaren een schifting ontstaan. Wie zullen overblijven, is nu nog onduidelijk.
  • Hoge renteDe hoge rente wordt ook als een nadeel genoemd. De rente is inderdaad hoog als zij wordt vergeleken met de hypotheekrente op woningen, maar die vergelijking is niet reëel. Leningen zonder hypothecaire dekking, verstrekt aan ondernemingen, vormen een andere markt dan de woninghypothekenmarkt. Daarvoor rekenen banken ook hogere tarieven dan de gepubliceerde hypotheekrentes. En ook al betaal je een iets hogere rente dan bij een bank, je hebt wel een héél andere financieringsrelatie dan met een bank.

Crowdfunding is een groeiend fenomeen en lijkt zich een vaste plek te veroveren in het landschap van zakelijke financieringen. Crowdfunding is hip en gaat snel, het heeft zijn eigen kenmerken, voor- en nadelen. Het is aan de ondernemer om te kiezen of deze financieringsvorm past bij hem en zijn bedrijf.

Wil je meer weten over crowd funding?
1. Lees er alles over in het boek Geld in Overvloed of
2. kom naar één van de seminars van De Financieringsacademie.
Er is een 2-uurs-seminar gepland op 30 mei, in Limburg. Inschrijven kan via de website van De Financieringsacademie. Het levert je actuele inzichten plus ook nog eens 2 PE – uren op.

Reageren?
Reageer en deel je ervaringen met anderen.

Ik ben benieuwd naar jouw mening!

Fons Huijgens,
Auteur, trainer en spreker

Nog geen reacties.

Geef een antwoord

e-book “In 7 stappen naar de perfecte financieringsaanvraag”

Ontdek hoe je als accountant ook DE deskundige wordt op het terrein van ondernemingsfinanciering. Zo help je jouw klanten aan de beste financieringsoplossingen!

Ontdek nu zelf de zeven belangrijkste stappen voor succesvol financieren.

Je aanvraag is succesvol verstuurd!