Crowdfunding. Een volwaardig alternatief voor bancaire financiering.

(Blog 1 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren. Hiervoor zijn op internet zogeheten crowdfundingplatforms actief. Zodra genoeg mensen geld hebben toegezegd, is het project “vol gelopen” en kan de ondernemer de lening opnemen. De samengestelde naam dekt exact de lading: een menigte (crowd) van mensen financiert (fund) een bedrijf.

Er zijn meer dan honderd crowdfundingplatforms. Een beperkt aantal daarvan richt zich specifiek op de zakelijke markt van financieren. Het financieren van MKB: bestaande bedrijven en starters. In dit blog beperk ik me tot die groep. In plaats van crowd funding kom je in dit segment ook de term crowd finance tegen. Deze term sluit (nog) niet aan bij het grote publiek, reden waarom ik de term crowdfunding hanteer.

Een crowdfundingplatform is een marktplaats, waar vraag en aanbod elkaar treffen. De vragers zijn bedrijven en ondernemers die financiering nodig hebben voor hun bedrijf. Dat kan bedoeld zijn voor een specifieke investering, voor een bedrijfsovername, voor financiering van de groei of om een start-up te realiseren. De aanbieders zijn particulieren en zakelijke investeerders. Alle aanbieders vat ik samen onder de term investeerders. Immers, zij investeren allen geld in de kredietvragende ondernemingen.

De rol van het platform is:

  • kredietvragers een platform bieden zich te presenteren;
  • de kredietwaardigheid van de kredietvrager beoordelen;
  • zo veel mogelijk investeerders aan zich binden c.q. bereiken;
  • zorg dragen voor een adequate informatievoorziening voor de investeerders;
  • als investeerders en kredietvragers elkaar gevonden hebben: afhandelen en documenteren van de financiële transactie;
  • gedurende de looptijd van de financiering fungeren als de schakel tussen investeerders en kredietvragers. Het platform draagt gedurende die tijd zorg voor het doorsluizen van de rente- en aflossingsbetalingen van de kredietvragers naar de investeerders.

Het crowdfundingplatform is zelf geen partij in de krediettransactie; de investeerders lopen het kredietrisico. Het heeft dan ook voornamelijk de rol van intermediair en als zodanig een inspanningsverplichting om de geldstroom tussen de onderneming en haar investeerders tot stand te brengen, en in stand te houden gedurende de looptijd van de financiering.

Hoe werkt zakelijke crowdfunding?
Net als banken beoordelen crowdfundingplatforms of een kredietaanvraag acceptabel is om op de site te zeten. Hiertoe moet men beschikken over de juiste beslisinformatie, die de ondernemer dient aan te leveren. Stel hiervoor een goed ondernemings- en financieringsplan op. Een degelijke voorbereiding is cruciaal, aangezien je maar één keer de kans krijgt om een eerste indruk te maken. De zakelijke crowdfundingplatforms werken met een netwerk van specialisten om de plannen professioneel te beoordelen. Meestal weet je heel snel (variërend van enkele dagen tot een week), of de aanvraag is afgewezen of in aanmerking komt voor publicatie. Als deze in aanmerking komt voor publicatie volgt de volgende stap. Daar ga ik in mijn volgende blog verder op in: hoe werkt crowdfunding precies en wat zijn de voor- en nadelen?

Wil je meer weten over crowd funding en kan je niet wachten op de volgende blog?
Lees er alles over in het boek Geld in Overvloed of kom naar één van de seminars van De Financieringsacademie.
Er is al een seminar gepland op 24 april; het levert je ook nog eens 4 PE – uren op.

Reageren?

Reageer en deel je ervaringen met anderen.

Ik ben benieuwd naar jouw mening!

Fons Huijgens,

Auteur, financieringsexpert, oprichter van De Financieringsacademie

Nog geen reacties.

Geef een antwoord

e-book “In 7 stappen naar de perfecte financieringsaanvraag”

Ontdek hoe je als accountant ook DE deskundige wordt op het terrein van ondernemingsfinanciering. Zo help je jouw klanten aan de beste financieringsoplossingen!

Ontdek nu zelf de zeven belangrijkste stappen voor succesvol financieren.

Je aanvraag is succesvol verstuurd!