Gezellig met de familie op (of naar….?) de bank…

Maken banken in hun kredietbeleid onderscheid tussen familiebedrijven en overige bedrijven?

De benaming “familiebedrijf” wekt bij velen een positieve associatie op. Familie, betrokken, stabiel, focus op continuïteit, en ga zo maar door. Los van de vraag of de classificaties werkelijk opgeld doen is het de vraag of de positieve associatie van de term familiebedrijf ook leidt tot een gemakkelijker toegang tot bankkrediet. Om dat te beoordelen wordt in dit artikel achtereenvolgens beschreven:

 • welke kenmerken zijn specifiek zijn voor familiebedrijven?
 • welke criteria hanteren banken in hun kredietbeoordeling?

Daarna worden de kenmerken van het familiebedrijf getoetst aan de beoordelingsnormen van banken. Zo krijg je antwoord op de vraag: wat is de invloed van de specifieke kenmerken van het familiebedrijf op de bancaire beoordeling?

Wat zijn specifieke kenmerken van een familiebedrijf?

Zonder exacte definitie heeft ieder voor zich een idee van “wat een familiebedrijf” is. Vaak is er sprake van het samenwerken (en opvolgen) van twee of meer generaties. Aan een familiebedrijf worden diverse (gedrags-) kenmerken toegekend, zoals:

1. Persoonlijke betrokkenheid

Het bedrijf zit als het ware “in de genen” van de familieleden. Men is vergroeid met de onderneming.

2. Passie

De betrokkenheid uit zich vaak in een grenzeloze drive bij de ondernemingsleiding.

3. Hiërarchie

Daar waar in een bedrijf de oprichter en second generation samenwerken is de rol en positie van de oprichter bijna onaantastbaar. Als de grote visionair wordt hij soms blind gevolgd. Pas als de oprichter terug treedt ontstaat de ruimte voor verandering, creativiteit en vooruitgang.

4. Vermogensstructuur

Hoewel verschillende onderzoeken geen eensluidende uitkomsten geven bestaat de indruk dat familiebedrijven vaak goed gekapitaliseerd zijn: relatief veel eigen vermogen en relatief weinig (bank-) financiering.

5. Het grote belang van samenwerking en relaties

Familiebedrijven creëren veelal goede voorwaarden voor langdurige relaties. Zowel met medewerkers als leveranciers als klanten. Continuïteit in relaties is een familiaal kenmerk bij uitstek.

6. Emotie versus professionaliteit

De ratio wordt op cruciale beslissingsmomenten overstemd door de emotie. Een overstemming die tot onverwachte beslissingen kan leiden.

 

De vraag is: Zijn deze kenmerken van invloed op de beoordeling door een bank? En zo ja, in positieve of negatieve zin? Een bank heeft een aantal criteria waaraan ze kredietaanvragen toetst.

Zonder uitputtend te zijn noem ik relevante criteria voor de kredietbeoordeling:

1. Branche

Banken volgen sectoren en branches voortdurend en passen hun kredietbeleid aan aan de actuele ontwikkelingen.

2. Markt

Het krachtenspel in een (deel)markt is mede bepalend voor de succeskans in betreffende markt. Ben je groot, klein, zit je in een niche. Kan je het prijsgevecht aan, of juist het kwaliteitsgevecht in de sector?

3. Levensfase markt en bedrijf

De risicobeoordeling van een starter in een nieuwe markt wijkt beduidend af van het risico van een reeds 20 jaar gevestigd bedrijf in een stabiele markt als de food.

4. Kwantitatieve analyse

Cijfers uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst…Maar, ze vormen wel de basis voor de bancaire beoordeling.

5. Terugbetalingscapaciteit

Een bank beoordeelt of de kredietvrager in staat is de rente en aflossingen van het gevraagde krediet op te brengen. Hoe goed de resultaten in het verleden ook zijn geweest: de vraag is of de oude resultaten voldoende zijn om de toekomstige verplichtingen uit hoofde van de kredietverstrekking te kunnen opbrengen.

6. Zekerheden

Bankiers kennen een beperkte dekkingswaarde toe aan de zekerheden (hypotheek, verpanding voorraad, debiteuren, etc.). Daardoor ontstaat vaak een rekenkundig dekkingstekort (de waarde van de dekking is geringer dan de omvang van het krediet). Dit vormt een belemmerende factor bij de toekenning van het krediet.

7. Persoonlijke betrokkenheid

In aanvulling op de zakelijke zekerheden worden persoonlijke zekerheden verlangd in de vorm van bijvoorbeeld een privé borgstelling en/of een solvabiliteitsgarantie. Wanneer een ondernemer deze privé betrokkenheid niet wenst te geven beschouwt de bank dat als indicator dat de ondernemer “de risico’s bij de bank wil leggen”.

8. Creditrating

Cruciaal in het bankbeoordelingsproces is de rating die aan een bedrijf wordt toegekend. Deze wordt vastgesteld in een “black box”, waarin branche gegevens, klantgegevens en de jaarrekeningen van het bedrijf worden geanalyseerd. De analyse is gebaseerd op statistische tabellen en leidt tot een krediettechnisch “rapportcijfer”.

 

Wat blijkt nu: het feit of er sprake is van al dan niet een familiebedrijf, heeft geen invloed op de (technisch) bancaire beoordeling. Branche, markt, levensfase, cijferanalyse, terugbetalingscapaciteit, zekerheden en creditrating worden er niet door beïnvloed. Resteert betrokkenheid. Een grote persoonlijke betrokkenheid is een welkome aanvulling maar geen compensatie indien een familiebedrijf op de gebruikelijke criteria onvoldoende scoort. Kortom: ondanks het wellicht sympathieke karakter van een familiebedrijf leidt het feit dat een onderneming een familiebedrijf is op zich niet tot een grotere kans op kredietverstrekking door een bank. Een bank redeneert vanuit risico en rendement. Voldoet een kredietaanvrager aan die criteria, dan wordt men als kredietwaardig beoordeeld, ongeacht het al dan niet familiale karakter van de onderneming.

     Reageren?

Reageer en deel je ervaringen met anderen.

Ik ben benieuwd naar jouw mening!

 

Fons Huijgens,

Auteur, financieringsexpert, oprichter van De Financieringsacademie

 

De Financieringsacademie

Wil je hier meer over weten? Wil je meer weten over ondernemingsfinanciering en beoordeling? Maak kennis met De Financieringsacademie. Leer hoe ook jij voor jouw klanten succesvol geld kunt lenen. Hoe je een 100% succesrate kunt realiseren. Kom eens langs bij De Financieringsacademie. De Financieringsacademie is er speciaal voor accountants, administratiekantoren en bedrijfsadviseurs. Meer expertise over ondernemingsfinanciering en het spel met financiers kan de accountant en adviseur verkrijgen door deel te nemen aan de trainingen van De Financieringsacademie. Ga naar de website van https://www.definancieringsacademie.nl/ en download het gratis e-book.

Schrijf vervolgens ter kennis making in voor de Introductietraining. Verkrijg 3 PE-uren en ontdek

“De drie belangrijkste oorzaken waarom zelfs de beste accountant moeite heeft met het regelen van zakelijke financieringen”.

De eerstvolgende data:

21 september 2017    Eindhoven

27 september 2017    Zwolle

SCHRIJF NU IN: https://www.definancieringsacademie.nl/introductietraining

Wij kijken er naar uit jou te mogen begroeten als deelnemer.

Drs. Fons Huijgens

 • Oprichter van De Financieringsacademie
 • Eigenaar van Hucofin Corporate Finance
 • Schrijver van de boeken
  • “De Bank De Baas”
  • “Geld in Overvloed”
  • “In 7 stappen naar de perfecte kredietaanvraag”.

 

Nog geen reacties.

Geef een antwoord

e-book “In 7 stappen naar de perfecte financieringsaanvraag”

Ontdek hoe je als accountant ook DE deskundige wordt op het terrein van ondernemingsfinanciering. Zo help je jouw klanten aan de beste financieringsoplossingen!

Ontdek nu zelf de zeven belangrijkste stappen voor succesvol financieren.

Je aanvraag is succesvol verstuurd!