Krediet in rekening courant: gebruik het met verstand

In mijn vorige blog schreef ik over de risico’s die banken lopen bij het verstrekken van een rekening courant krediet aan ondernemers. Deze week ga ik nader in op de kenmerken van een krediet in rekening courant.

De productkenmerken van het rekening-courantkrediet illustreren tevens het karakter ervan:

KREDIETMAXIMUM

Je krijgt geen lening uitgekeerd. Op de lopende rekening (rekening courant) wordt een limiet afgesproken, tot welk bedrag men debet mag staan. Deze limiet is gebaseerd op onder meer de omvang van de exploitatie van de onderneming en de snelheid waarmee betalingen worden ontvangen en zelf worden verricht.

Koppeling aan de EXPLOITATIE

Omdat het krediet bedoeld is voor de financiering van de exploitatie van de onderneming, wordt het toegestane gebruik vaak gekoppeld aan de actuele hoogte van de debiteuren van uw onderneming. Maandelijks dient een overzicht van de uitstaande debiteuren ingestuurd te worden. Op basis daarvan wordt vastgesteld of werkelijk gebruik gemaakt mag worden van de gehele limiet of slechts van een gedeelte ervan. De trend is de laatste jaren dat banken in toenemende mate deze koppeling achterwege laten, zeker bij kleinere ondernemingen. Op zich wordt dat door ondernemers als prettig ervaren. Vanuit controleoverwegingen is het voor een ondernemer overigens beslist aan te raden zelf het gebruik van de rekening-courant te toetsen aan het verloop van de debiteuren. Als de debiteurenstand afneemt, MOET ook het gebruik van de rekening-courant zijn afgenomen. Zo niet, dan is er een lek en verdient het aanbeveling te onderzoeken wat dat lek is. Als accountant kan je op deze wijze adequaat adviseren aan de ondernemer. Is er verlies? Investering? Extra inkoop? Door actief liquiditeitsbeleid kan een ondernemer sluipende risico’s tijdig onderkennen en actie ondernemen. Zo voorkom je problemen binnen de onderneming en lastige gesprekken met de bank. Hier ligt echt een kans voor de accountant om de ondernemer te adviseren.

Dagelijks OPZEGBAAR

Een bank kan te allen tijde een limiet in rekening-courant intrekken, opzeggen. Als daar geen aanleiding toe is zal een bank dat niet doen, maar als er wel een reden is kan en zal de bank dit wel doen. Daarom is het zelf actief beoordelen van het gebruik van de rekening courant (zoals hiervoor besproken) zo belangrijk.

RENTE

De rente wordt betaald over alleen het opgenomen deel van de kredietruimte. De rente is variabel en veelal gekoppeld aan een door de betreffende bank gebruikte basisrente. Daarop wordt een toeslag berekend. Deze toeslag is voornamelijk afhankelijk van de kredietkwaliteit van de onderneming. Naast de rente worden ook provisies berekend, zie de vervolgpunten.

KREDIETPROVISIE

Kredietprovisie dient te worden betaald, omdat de bank de kredietlimiet voor haar klanten gereserveerd houdt. De kredietprovisie wordt betaald over het niet-opgenomen deel. De reden waarom de bank deze provisie in rekening brengt, is gelegen in het feit dat de bank de limiet beschikbaar houdt voor haar klant. Dat kost de bank geld en dus worden deze kosten doorberekend.

OVERSCHRIJDINGSPROVISIE

Als een bedrijf een betalingsopdracht instuurt naar de bank waardoor de limiet overschreden dreigt te worden, kan de bank de betaling weigeren. Immers, het is niet toegestaan de limiet te overschrijden. Maar er kunnen goede redenen zijn om toch een kortstondige overschrijding toe te staan. Het is aan te raden een bank er niet mee te confronteren, maar vooraf aan te kondigen dat u ‘even over de limiet heen moet’. Als het wordt toegestaan betaalt u een boete, een overschrijdingsprovisie.

LET OP: Wat u ook betaalt – maar niet ziet – is het feit dat u door deze overschrijding het risico loopt dat de riskrating van het bedrijf slechter wordt. En dat betekent dat bij het eerstvolgende revisiemoment de debetrente over de gehele kredietlijn wordt verhoogd! Zo kan een kortstondige overschrijding van de kredietlimiet u uiteindelijk jarenlang geld kosten. Vergelijk dit met het vervallen van de no claim korting op een autoverzekering.

Conclusie:

een limiet in rekening courant is voor veel bedrijven een noodzakelijk en practisch instrument ter ondersteuning van de dagelijkse business. Zoals een ondernemer zijn eigen business regelmatig beoordeelt en evalueert, zo kan de accountant het gebruik van de rekening courant beoordelen en evalueren. Daar valt veel uit op te maken en je kan er voor de ondernemer veel geld door besparen!

Fons Huijgens,

Bankier zonder bank.

Reageren?

Welke ervaring heb jij met kredietaanvragen?

Reageer en deel je ervaringen met anderen.

 

Naschrift:

Kan je niet wachten, wil je direct meer weten over zakelijke kredietverlening? Wil je weten hoe je succesvol geld kan lenen? Hoe je een 100% succesrate kan realiseren? Kom dan een langs bij De Financieringsacademie. De Financieringsacademie is er speciaal voor accountants, administratiekantoren en bedrijfsadviseurs. Meer expertise over ondernemingsfinanciering en het spel met financiers kan de accountant en adviseur verkrijgen door deel te nemen aan de trainingen van De Financieringsacademie. Ga naar de website van www.definancieringsacademie.nl en download het gratis e-book. Schrijf vervolgens in voor de TIJDELIJK GRATIS kennismakingstraining. Verkrijg 3 PE-uren en ontdek

“De drie belangrijkste oorzaken waarom zelfs de beste accountant moeite heeft met het regelen van zakelijke financieringen”.

De Financieringsacademie biedt jou als adviseur van MKB ondernemingen een fantastische ontdekkingsreis die jou vele, vele tienduizenden euro’s extra omzet zal opleveren. Schrijf direct in: https://www.definancieringsacademie.nl/onweerstaanbaar-aanbod

Er zijn nog plaatsen beschikbaar op 31 mei.

Drs. Fons Huijgens

  • Oprichter van De Financieringsacademie
  • Eigenaar van Hucofin Corporate Finance
  • Schrijver van de boeken
    • “De Bank De Baas”
    • “Geld in Overvloed”
    • “In 7 stappen naar de perfecte kredietaanvraag”.
Nog geen reacties.

Geef een reactie

e-book “In 7 stappen naar de perfecte financieringsaanvraag”

Ontdek hoe je als accountant ook DE deskundige wordt op het terrein van ondernemingsfinanciering. Zo help je jouw klanten aan de beste financieringsoplossingen!

Ontdek nu zelf de zeven belangrijkste stappen voor succesvol financieren.

Je aanvraag is succesvol verstuurd!