Zit je vast aan een vaste lening?

In de vorige blogs sprak ik over financieren via een krediet in rekening courant. Maar er zijn meer mogelijkheden voor de ondernemer: daarom vandaag meer over de vaste lening.

Investeringen in vaste activa worden gefinancierd met vaste leningen. Onder vaste activa wordt verstaan: onroerend goed, machines, inventaris, auto’s en dergelijke. Het gaat hierbij om de investeringen die gedaan worden voor een langere periode. Ook investeringen in goodwill vallen hieronder. Een vaste lening kent een duidelijke structuur: het is een vast bedrag dat bij aanvang volledig ter beschikking wordt gesteld. Vervolgens wordt er volgens een vast schema maandelijks of per kwartaal een overeengekomen bedrag op afgelost. Afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw worden opgenomen, dus op den duur is de lening volledig afgelost. Dat is een wezenlijk verschil met krediet in rekening courant. De rente kan gedurende de looptijd (of een deel van de looptijd) vast zijn, maar ook een variabele rente is mogelijk.

De productkenmerken van de vaste lening:

Vast bedrag: Het overeengekomen bedrag wordt exact en volledig opgenomen.

Niet opzegbaar: In tegenstelling tot het rekening-courantkrediet is een vaste lening niet opzegbaar. Deze is ter beschikking gesteld en zolang de onderneming de afspraken nakomt, kan de bank de lening niet terugvorderen.

Gekoppeld aan investering: Een vaste lening is gekoppeld aan een specifieke investering in een of meer activa. Het verdient de voorkeur het aflossingsschema van de banklening af te stemmen op het afschrijvingsschema van de investering.

Vast aflossingsschema: Vooraf wordt een aflossingsschema overeengekomen voor de gehele looptijd. Hierin schuilt een addertje onder het gras, met name bij leningen met een langere looptijd, zoals een hypothecaire geldlening. Een voorbeeld: een hypothecaire geldlening van €500.000 moet bijvoorbeeld in twintig jaar worden afgelost, dus €25.000 per jaar. Zo’n lening wordt vaak als volgt verstrekt: u krijgt een lening ad €500.000 waarop €25.000 per jaar dient te worden afgelost en na vijf jaar het restant (dus ineens €375.000). In de praktijk hoeft dit restant dan niet te worden afgelost, maar vormt het voor de bank een herbeoordelingsmoment, zodat de bank haar voorwaarden en condities kan herzien.

Vaste renteafspraak: Het is mogelijk voor de gehele looptijd of een gedeelte ervan een vaste rente af te spreken. Het is niet in zijn algemeenheid te zeggen of dat wel of niet verstandig is. Als u als onderneming voldoende buffer hebt om rentefluctuaties op te vangen, hoeft u niet per se een vaste rente overeen te komen. Maar het is wel veilig, want ‘u weet waar u aan toe bent’. Als u een variabele rente overeenkomt, is het aan te bevelen deze te koppelen aan bijvoorbeeld het driemaands Euribor-tarief (zie verderop onder ‘Tariefstructuur’) met een vaste opslag.

Bereidstellingsprovisie: Als een onderneming een overeenkomst sluit met de bank om een lening op te nemen, dan moet die lening ook daadwerkelijk binnen een bepaalde periode worden opgenomen. Als u bijvoorbeeld in januari overeenkomt een lening op te nemen en dit pas in augustus doet, dan zal de bank gedurende de periode vanaf februari tot aan het moment dat de lening wordt opgenomen een zogeheten bereidstellingsprovisie in rekening brengen. Dit heeft te maken met het feit dat de bank het geld voor u dient te reserveren en derhalve kosten maakt. Geef voraf duidelijk aan wanneer je de financiering daadwerkelijk nodig hebt.

Boeterente: Als je afwijkt van het afgesproken aflossingsschema en vervroegd aflost, wordt door de banken een boeterente berekend, zelfs bij leningen met variabele rente. Alle argumentatie van banken ten spijt, dit heet een boeterente maar heeft voor veel klanten het karakter van een diefstalprovisie. De omvang van de boete staat in geen verhouding tot de vermeende schade die een bank lijdt. Er zijn contracten waarin een bank als boete onder meer haar gederfde toekomstige winst in rekening brengt. Het is te allen tijde aan te raden je vooraf te vergewissen van de door de bank gehanteerde boeteclausule en het is sowieso verstandig om vooraf overeen te komen dat een bepaald percentage jaarlijks boetevrij mag worden afgelost.

Samenvattend kan gesteld worden dat een vaste lening gebruikt wordt voor de financiering van investeringen in vaste activa en dat een krediet in rekening-courant aangewend wordt om fluctuaties in de kredietbehoefte op korte termijn als gevolg van de normale exploitatie op te vangen. Allerlei andere leningproducten (leasing, factoring, borgstellingskrediet, etcetera), met al dan niet bijzondere benamingen, zijn in deze tweedeling onder te brengen.

Fons Huijgens,

Bankier zonder bank.

 

Reageren?

Welke ervaring heb jij met vaste leningen?

Reageer en deel je ervaringen met anderen.

 

Naschrift:

Kan je niet wachten, wil je direct meer weten over zakelijke financieringen? Wil je weten hoe je succesvol geld kan lenen? Hoe je een 100% succesrate kan realiseren? Kom dan een langs bij De Financieringsacademie. De Financieringsacademie is er speciaal voor accountants, administratiekantoren en bedrijfsadviseurs. Meer expertise over ondernemingsfinanciering en het spel met financiers kan de accountant en adviseur verkrijgen door deel te nemen aan de trainingen van De Financieringsacademie. Ga naar de website van www.definancieringsacademie.nl en download het gratis e-book. Schrijf vervolgens in voor de TIJDELIJK GRATIS kennismakingstraining. Verkrijg 3 PE-uren en ontdek

“De drie belangrijkste oorzaken waarom zelfs de beste accountant moeite heeft met het regelen van zakelijke financieringen”.

NB

Op woensdag 31 mei vindt deze training plaats. De volgende datum is nog niet gepland. Dat wordt ofwel medio juli, ofwel eind augustus.

De Financieringsacademie biedt accountants, DE adviseur van MKB ondernemingen, een fantastische ontdekkingsreis die vele, vele tienduizenden euro’s extra omzet zal opleveren. Download het e-book en houd de website in de gaten wanneer de volgende gratis training plaats vindt.

Drs. Fons Huijgens

  • Oprichter van De Financieringsacademie
  • Eigenaar van Hucofin Corporate Finance
  • Schrijver van de boeken
    • “De Bank De Baas”
    • “Geld in Overvloed”
    • “In 7 stappen naar de perfecte kredietaanvraag”.

 

Nog geen reacties.

Geef een reactie

e-book “In 7 stappen naar de perfecte financieringsaanvraag”

Ontdek hoe je als accountant ook DE deskundige wordt op het terrein van ondernemingsfinanciering. Zo help je jouw klanten aan de beste financieringsoplossingen!

Ontdek nu zelf de zeven belangrijkste stappen voor succesvol financieren.

Je aanvraag is succesvol verstuurd!